feb 172018
 

Na een periode van 10 jaar, 2007 t/m 2017, geeft Yde Potma de voorzittershamer over aan Erik Wijnbergen. Met het opspelden en benoeming tot erevoorzitter door erelid Jo Ruijs neemt Yde afscheid. Yde namens alle leden bedankt voor je inzet en leiding die we hebben mogen ervaren en hopen dat je als lid nog menig bal zal gooien.

Afscheid Erevoorzitter Yde Potma