feb 162006
 

Leden van de Kegelclubs in Zutphen/Warnsveld.

Ongetwijfeld heeft u het artikel over het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe Zutphense Kegelcentrum gelezen in de Zutphense Koerier van 8 februari 2006.

Wij distantiëren ons van dit artikel. Op de eerste plaats is de kop ‘Kegelen is kunst’ boven het verhaal niet juist. Een leek zal zelfs de conclusie trekken dat dit artikel toegespitst is op een van de Zutphense kegelclubs. (De schrijver van dit verhaal kennelijk niet…)

Ook het gedeelte in het verhaal dat over het tijdelijk onderkomen van K.I.K. in Brummen gaat is niet correct. Dhr. J Ruijs laat weten dat zijn woorden onjuist zijn weergegeven. We zijn overigens van mening dat dit gedeelte van het verhaal niets uitstaande heeft met het heuglijke feit van het bereiken van het hoogste punt van het nieuwe kegelcentrum.

Wij zijn verre van enthousiast over deze berichtgeving.

Kegelclub K.I.K.