feb 182020
 

Gerrit Odink heeft zijn kampioenschap geprolongeerd en wel voor de vijfde keer dus een waardig kampioen.  Met het opspelden van het goud door onze voorzitter Erik Wijnbergen is zijn kampioenschap bezegeld. Gerrit namens alle kikkers gefeliciteerd.