’t Veugelaartje

 

Sinds ’t jaar 2008 int onze kegelclub K.I.K. voor elke gevallen 9 één bedrag van
€ 0,05 voor de zgn. “Platte Pot”. Ook in 2009 ( het jaar met de 9 ) zal dat weer zo zijn.

De meeste negens in 2008 gooide onze voorzitter Yde Potma, vaak met donderend geweld.

Hij ontving tijdens de jaarvergadering van K.I.K. op 11 februari 2009 uit handen van de “Platte Pot beheerder” Gerrit Odink een door hem beschikbaar gestelde wisseltrofee, bestaande uit een glazen “Fûgelgleske” ( Fries ) waarin een bengelend gouden kegeltje. Dit kegeltje is door Alize Brummelman in haar Edelsmederij te Zutphen kunstig gemaakt van omgesmolten gouden kronen van Gerrit en Dinie.
(Wie wat bewaard heeft wat: hergebruik van grondstoffen is hot).

Bij een Fries feestje werden in de weide de “Fûgelgleskes” met de steeltjes in de grond gedrukt, waardoor ze stevig stonden om daarna te vullen met Beerenburg. Trouwens bouwvakkers deden vroeger het zelfde bij feestelijke bouwgebruiken. Zij staken de borrelglaasjes met afgebroken voetjes met de scherpe steeltjes  in een volle cementzak, of in afwachting van hun slok, “foezel” van de trakterende bouwheer.

Het “Veugelaartje” wordt telkens op de 2e dinsdag van elke maand uitgereikt aan de K.I.K. kegelaar die op die avond de meeste negens gooit.
Zo ontvangt een B gooier op de even maanden en een A gooier op de oneven maanden dit “Veugelaartje”

Van hem wordt verwacht dat hij die glazen trofee trots thuis toont en hem op het nachtkastje plaatst waarna bij het hoogtepunt van de bedreven liefde het kegeltje tegen het glas behoort te klingelen. Gelukzaligheid ten top!

De tijdens de jaarvergadering spontaan bedachte naam stoelt op de volgende namen uit woordenboeken.

Fûgelgleske (Fries) Glaasje zonder poot
Fûgelkouwje (Fries) Vogelkooi, bordeel
Vôgeln (Duits) Paren
Veugelen (Ned) Morrelen, peuteren, voortdurend betasten of vangen paren bespringen

Het beschikbaar gestelde “Veugelaartje is door de leden op de jaarvergadering unaniem aanvaard.

Trofee ‘t Veugelaartje

Zutphen, herzien op 26 mei 2011