Reglement

 

Art. 1: Voor de wedstrijd om de Gouden Kegel, die elk jaar wordt gehouden van 1 januari t/m 31 december, wordt de club verdeeld in een A-afdeling en een B-afdeling.
In afdeling A komen de leden, die over het voorgaande jaar een gemiddelde hebben behaald van 65 hout of meer. In de afdeling B komen de leden, die over het voorgaande jaar een gemiddelde hebben behaald van minder dan 65 hout.

Art. 2: Iedere deelnemer aan de Gouden- Kegel- wedstrijd gooit op elke clubavond 10 ballen op baan 1 en 10 ballen op baan 2. De totaalscore van deze twee serie’s telt voor de Gouden Kegel.

Art. 3: Winnaar van de Gouden kegel in afdeling A en derhalve clubkampioen is hij die aan het einde van het jaar het hoogste gemiddelde op zijn naam heeft staan, behaald in tenminste 25 series.

Art. 4: Winnaar van de Gouden kegel in afdeling B en derhalve clubkampioen is hij die aan het einde van het jaar het hoogste gemiddelde op zijn naam heeft staan, behaald in tenminste 25 series. Indien het gemiddelde van de winnaar in afdeling B beneden 65 hout ligt wordt geen gouden kegel uitgereikt. In afdeling B kan de Gouden Kegel slecht 1x worden gewonnen. Bij degradatie uit afdeling A kan het eerste jaar in de afdeling B de Gouden Kegel niet gewonnen worden.

Art. 5: Indien twee deelnemers aan het einde van het jaar een gelijk gemiddelde op hun naam hebben staan, behaald in tenminste 25 series, dienen zij een beslissende serie te gooien die ook weer bestaat uit de gebruikelijke 2×10 ballen. Deze regeling geldt voor de A-afdeling en de B-afdeling.

Art. 6: Om voor het kampioenschap in aanmerking te komen moet men tenminste 25 series op zijn naam hebben staan. Voor de promotie en degradatieregeling geldt deze eis niet.

Art. 7: Voor de promotie- en degradatieregeling geldt de grens van precies 65 hout zoals vermeld in Art. 1.

Art. 8: Indien een lid niet op de normale wijze aan het aantal vereiste series kan komen, bestaat de mogelijkheid om in de maanden november en december op meerdere clubavonden een dubbele serie te gooien. Dit voornemen dient voor aanvang van de eerste serie kenbaar gemaakt te worden aan de griffier.

Art. 9: Wijzigingen in dit wedstrijdreglement kunnen slechts worden aangebracht indien de meerderheid van de leden zich hiervoor uitspreekt.

Art. 10: In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.